نخستین گردهمایی سراسری مدیران وزارت امور اقتصادی و دارایی

نخستین گردهمایی سراسری مدیران وزارت امور اقتصادی و دارایی

نخستین گردهمایی سراسری مدیران وزارت امور اقتصادی و دارایی با حضور آقای دکتر سید احسان خاندوزی وزیر محترم اقتصاد، مورخ 7 شهریور 1402، در محل سالن وزارت کشور برگزار گردید.  در این همایش، وزیر اقتصاد با بیان اینکه برای‌ حل بسیاری از مشکلات کشور کارهایی بیش از حد معمول نیاز است، تاکید کرد: باید غلبه […]