معرفی

شرکت خدمات ارزی و صرافی بانک مسکن (سهامی خاص) در تاریخ 1388/04/08 با شناسه ملی 10103993208 و شماره ثبت 350312 در اداره ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی تهران به ثبت رسیده و از تاریخ 1388/6/15 شروع به فعالیت نموده است. مجوز فعالیت صرافی نیز طی شماره 185538 در تاریخ 1388/9/3 از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اخذ گردید.
سهامدار اصلی این شرکت، بانک مسکن می‌باشد و با سرمایه پایه 500 میلیارد ریالی بعنوان یکی از صرافی‌های بانکی کشور تلاش دارد بخشی از نیازهای کسب و کارهای کشور را در حوزه مدیریت و نقل و انتقال وجوه ارزی تأمین نماید.

تاریخچه شرکت

آخرین سرمایه
500 میلیارد ریال
(آخرین افزایش سرمایه در سال 1398)

مجوز فعالیت
تمدید اعتبار تا پایان شهریور ماه سال 1402

تغیر نام
1395/08/01
(خدمات ارزی و صرافی بانک مسکن)

تاریخ تاسیس
1388/04/08
(با نام شرکت صرافی پاسخگو)

معرفی صاحبان سهام

0/5%

گروه مالی بانک مسکن مالکیت 0.5 درصد سهام شرکت

بانک مسکن مالکیت 99 درصد سهام شرکت

0/5%

شرکت آموزشی و رفاهی امید روشن پایتخت مالکیت 0.5 درصد سهام شرکت

اعضای هیئت مدیره

مسعود قنبری

مدیر عامل و نایب رئیس هیئت مدیره

علیجان محمدی

رئیس هیئت مدیره

---

عضو هیئت مدیره